Styremøter

Her finn du referat frå styremøter i idrettslaget.

Styremøter hausten 2022:

24. august
21. september
26. oktober
23. november

Referat styremøte 24. august