Påskesprinten

Påskesprinten blir i tradisjons tru arrangert kvar skjærtorsdag i påska på Grotli.

Folk i alle aldre deltar i påskesprinten kvar påske.

VELKOMMEN til PÅSKESPRINTEN!

Meld deg på PÅSKESPRINTEN