Friidrett

Friidretten startar oppatt hausten 2022.

Dametrimmen er organisert under friidrett. Kontakt Liv Hege Rønningen for informasjon.