Skjåk IL

Klubbnamn: Skjåk Idrettslag. Stifta 15.11.1934
Idrettar: Handball, fotball, ski, turn & gym, friidrett, symjing, padling, fjellgeita, kampsport og allidrett.
Postadresse: Industrivegen 10, 2690 Skjåk.
E-postadresse: dl@skjakil.no
Internettadresse: www.skjåkil.no
Organisasjonsnummer: 993 571 210
Virksomhetsnummer: 916596715 (NAV/aa-register)
Bankforbindelse: Sparebank 1 Lom og Skjåk
Bankkonto: 2085.09.16420
Medlem av: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè
Tilknytta: Skjåk Idrettsråd, Oppland Idrettskrets

Dagleg leiar

Dagleg leiar: Tea Karoline Mork
Tlf.: 901 16 575
Epost: dl@skjakil.no

Hovudlag

Leiar: Ola Aaboen
E-post: ola@sebb.no
Tlf: 952 57 943

Nestleiar:
Gregor Ingar Gjerdet
E-post: gregoringar@gmail.com
Tlf: 911 09 010

Styremedlem: Kjell Aaboen
Tlf: 90 65 69 08
E-post: kjeaaboe@online.no

Sekretær: Frida Hjeltar
E-post: frida.hjeltar@gmail.com

Styremedlem:
Merete Dagsgard
E-post: mdagsgard@icloud.com

Vara styremedlem:
Øyvind Teigen

Utvida styre

Leiar Fjellgeita:
Simen Toven
E-post: simen_toven@live.no

Leiar fotballgruppa:
Ola Løkken
E-post:
lokken.ola@gmail.com

Leiar friidrettsgruppa:
Liv Hege Rønning
E-post: liv-hege@online.no

Leiar turngruppa:
Anne Mette Gjelbakken
Epost: annemettegjelbakken@hotmail.com

Leiar håndballgruppa:
Marit Sletten
Epost: marit-sletten@hotmail.com

Leiar kampsportgruppa:
Stian Bøhle
Epost: stian.bohle@gmail.com

Leiar skigruppa:
Ronny Brukveen
Epost: ronny.brukveen@interfil.no

Leiar svømmegruppa:
Trine Sanden
Epost: trine.sanden@skjaak.kommune.no

Kontaktinformasjon for gruppestyrene finn du under gruppene sine eigne faner.

Valkomite og Kontrollutvalg

Valgkomite:

Ola Bosmen på valg i 2023
Jostein Strøm
Tanja Gjeilo, på valg i 2025
Marit Brekkum – vara – på valg i 2023

Kontrollutvalg: 
Astrid Bjørnstad – på valg i 2023
Tordis Brandsar – på valg i 2024
Vara: Marius Andreassen, på valg i 2024