Skjåk IL

Klubbnamn: Skjåk Idrettslag. Stifta 15.11.1934
Idrettar: Handball, fotball, ski, turn & gym, friidrett, symjing, padling, fjellgeita, kampsport og allidrett.
Postadresse: Industrivegen 10, 2690 Skjåk.
E-postadresse: dl@skjakil.no
Internettadresse: www.skjåkil.no
Organisasjonsnummer: 993 571 210
Virksomhetsnummer: 916596715 (NAV/aa-register)
Bankforbindelse: Sparebank 1 Lom og Skjåk
Bankkonto: 2085.09.16420
Medlem av: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè
Tilknytta: Skjåk Idrettsråd, Innlandet Idrettskrets

Dagleg leiar

Dagleg leiar: Elin Stasviken Sperstad
Tlf.: 908 54 243
Epost: dl@skjakil.no

Hovudlag

Leiar: Ola Aaboen
E-post: ola@sebb.no
Tlf: 952 57 943

Nestleiar:
Gregor Ingar Gjerdet
E-post: gregoringar@gmail.com
Tlf: 911 09 010

Styremedlem: Kjell Aaboen
E-post: kjeaaboe@online.no
Tlf: 906 56 908

Styremedlem: Anna Gubhage
E-post: a_gubhage@hotmail.com
Tlf: 911 85 771

Sektretær:
Merete Dagsgard
E-post: mdagsgard@icloud.com
Tlf: 905 77 435

Vara styremedlem:
Øyvind Teigen
E-post: oyeteigen@hotmail.no
Tlf: 958 79 588

Utvida styre

Leiar Fjellgeita:
Simen Toven
E-post: simen_toven@live.no

Leiar fotballgruppa:
Robert Kvålshagen
E-post:
treborkk@gmail.com

Leiar friidrettsgruppa:
Liv Hege Rønning
E-post: liv-hege@online.no

Leiar turngruppa:
Anne Mette Gjelbakken
Epost: anne.mette.gjelbakken@skjaak.kommune.no

Leiar håndballgruppa:
Lisbeth Risheim
Epost: lisbethrisheim@gmail.com

Leiar kampsportgruppa:
Stian Bøhle
Epost: stian.bohle@gmail.com

Leiar skigruppa:
Ronny Brukveen
Epost: ronny.brukveen@interfil.no

Leiar svømmegruppa:
Ragnhild Hesla Breie
Epost: RagnhildHB@hotmail.com

Kontaktinformasjon for gruppestyrene finn du under gruppene sine eigne faner.

Valkomite og Kontrollutvalg

Valgkomite:

Tanja Gjeilo – på valg i 2024
Frida Hjeltar – på valg i 2025
Gudrun Teigen – på valg i 2025
Britt-Helen Skoglund – på valg i 2025

Kontrollutvalg: 
Astrid Bjørnstad – på valg i 2025
Tordis Brandsar – på valg i 2024
Vara: Marius Andreassen, på valg i 2024