Styret i Fotballgruppa

Leiar: Ola Løkken
E-post: lokken.ola@gmail.com
Tlf: 971 94 015

Nestleiar og sportsleg leiar:
Robert Kvålshagen

Sekretær og kasserar:
Gudrun Teigen

Kioskansvarleg og materialforvalter:
Haldis Vange

Styremedlem og dommarkontakt:
Lars Inge Hermansen