Allidrett

Allidrett er eit variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året dei fyller 12 år får prøve seg i fleire idretter og i fleire miljø, for eksempel i sal, i skog og mark, på snø og is. Det legges vekt på å utvikle ein god grunnmotorikk, gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnas utviklingsnivå.

Allidrett, for born i barnehagen

Barneidretten – eit tilbod til dei aller yngste.

Barneidretten er for born i barnehagealder, i Skjåkhallen onsdagar frå kl. 17.00-17.50. Vi startar opp onsdag 19. oktober.

Barneidretten har leik og moro i fokus.

Det vil ikkje vera noko styrt opplegg. Vi set ut utstyr og legg opp til fri leik.

Alle som deltek må vera medlem i Skjåk idrettslag.

Gruppeleiar: Stine Leirmo