Allidrett

Allidrett er eit variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året dei fyller 12 år får prøve seg i fleire idretter og i fleire miljø, for eksempel i sal, i skog og mark, på snø og is. Det legges vekt på å utvikle ein god grunnmotorikk, gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnas utviklingsnivå.

Allidrett 3-6 år

Her kjem tekst

Allidrett 7-12 år

Her kjem tekst