Skjåk Idrettslag

Skjåk IL har fleire tilbod til barn og vaksne i fleire aldersklassar.

Vi har 9 undergrupper per i dag:

  • Handballgruppa
  • Fotballgruppa
  • Skigruppa
  • Symjegruppa
  • Kampsport
  • Padlegruppa
  • Friidrett
  • Allidrett
  • Fjellgeita

Skjåk Idrettslag sin visjon er: Flest mogleg, lengst mogleg.
Skjåk Idrettslag baserar sin aktivitet på felles aktivitetsverdiar for norsk idrett:
Idrettsglede – gjennom meistring
Fellesskap – gjennom utvikling saman
Helse – gjennom heile livet
Ærlegheit – gjennom haldningar


Klubben vår blir dreve etter idrettens organisasjonsverdiar:
– Friviljugheit
– Demokrati
– Lojalitet
– Likeverd


Verdiane skal hjelpe oss til å:
– Skape eit godt klubbmiljø der vi tek vare på kvarandre
– Skape gode haldningar som fører til eit godt treningsklima
– Vera ein klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

Vårt hovudmål er å skape idrettsglede og mestringsfølelse for alle!