Handball

Handball

I denne sesongen har vi desse laga i serie: J9, J10, G12, J14 og senior damer.

Under finn du treningstidene for dei ulike laga.

Alle som spelar handball må vere medlem i Skjåk IL. Frå det året spelarane fyller 13 år, må ein betale handballisens for å få lov til å spele kampar. Handballisens gjev deg ikkje berre lov til å spele kampar, men er og di forsikring dersom du skulle skade deg. Både kontigent til Skjåk il og lisens blir betalt gjennom minidrett.nif.no

Det er viktig for oss at Skjåk IL Handballgruppa har eit godt miljø og at alle trivst blant medspelarar, vaksne, på bana og på tribunen. Vel møtt til treningar og  kampar i vinter og vår!

Styret 2021/2022:

Leiar: Marit Sletten, mob 41429596, marit-sletten@hotmail.com

Økonomiansvarleg: Julianne Stensgård juliannestens@gmail.com

Materiellforvaltar: Siv Elisabeth Knutsødegård Stenersen

Kioskansvarleg: Nina Kvalheim Kveum

Dommar-og kalenderansvarleg: Sylfest Krogstad

Sekretær: Anja Sauer

Oversikt over treningsgrupper og tider:

J9: Trening måndag kl 1630 til 1730.  Trenar:  Kjersti Welve

J10:  Trening tysdag og torsdag 1530 til 1700. Trenarar: Trine Sanden, Kjersti Røhr.

G12: trening tysdag 1700 til 1830 og torsdag 1700-1830. Trenar: Lisabeth Risheim

J14: trening tysdag og torsdag 1830 til 2000.   Trenar: Arnt Aurmo, Ruth Aurmo

Senior (fom 16 år): torsdagar 2000 til 2130. Trenar: Arnt Aurmo

Comments are closed.