Handball

Det er viktig for oss at Skjåk IL Handballgruppa har eit godt miljø og at alle trivst blant medspelarar, vaksne, på bana og på tribuna. Vel møtt til treningar og kampar!

Handballgruppa har som mål at kvar enkelt spelar, trenar og dommar skal få utvikle seg utifrå eigen ståstad, sine ambisjonar og føresetnader. Hovudmålet er å få med flest mogleg, men ein ynskjer og å leggje til rette for at dei som vil satse litt ekstra, skal ha moglegheit til det. Handballgruppa har hatt stor aktivitet i ei årrekkje og i dag har vi sju lag i seriespel med til saman ca 75 aktive utøvarar i alderen 8 år til senior. Fleire lag deltek i nasjonale turneringar. Handballgruppa har tidlegare arrangert Mamelund Handballskule, og vil jobbe for å få til liknande arrangement i åra framover.

I denne sesongen har vi desse laga i serie: J/G8, J10, J11/12, G14, J14 og senior damer.

Alle som spelar handball må vere medlem i Skjåk IL. Frå det året spelarane fyller 13 år, må ein betale handballisens for å få lov til å spele kampar. Handballisens gjev deg ikkje berre lov til å spele kampar, men er og di forsikring dersom du skulle skade deg. Både kontigent til Skjåk IL og lisens blir betalt gjennom minidrett.nif.no

Oversikt over treningstider hausten 2022:

J/G8: Trening onsdag kl. 16:00 til 17:00.

J10: Trening mandag kl. 16:15 til 17:15.

J11/12: Trening tysdag kl. 15:30 til 17:00 og torsdag 15:30 til 17:00.

J14: Trening tysdag og torsdag 18:30 til 20:00.

G14: Trening tysdag og torsdag 17:00 til 18:30.

Senior (f.o.m. 16 år): torsdagar 20:00 til 21:30. Trenar: Arnt Aurmo