Turn

Skjåk gym og turngruppe vart offisielt stifta i 1985, men Gunnar Nilsen hadde mange år før det dreve med turnaktivitetar for born i Skjåk. Turngruppa aktiviserar i dag i overkant av 100 born (frå 1. klasse) og unge til forskjellige turnaktivtetar ein gong i veka. I tillegg har vi trening ein gong i veka på gymnastikkhjul for dei litt eldre og erfarne turnarane. Målet for turngruppa er å gje eit tilbod til flest moglege born og unge der dei skal føle både glede og meistring ved å vera i aktivitet.

Vel møtt til turntrening både gamle og nye turnarar!

Treningstider for turn 2021

Treningstidene på mandager:
1.-3.klasse kl. 18:00 – 18:50
4.-6.klasse kl. 19:00 – 19:50
7.klasse og oppover fra kl. 20:00 – 21:15

Trening onsdager:
kl. 19:30 – 21:00 fordelt på to grupper, her er det hjulkjøring.