Turn

Skjåk gym og turngruppe vart offisielt stifta i 1985, men Gunnar Nilsen hadde mange år før det dreve med turnaktivitetar for born i Skjåk. Turngruppa aktiviserar i dag i overkant av 100 born (frå 1. klasse) og unge til forskjellige turnaktivtetar ein gong i veka. I tillegg har vi trening ein gong i veka på gymnastikkhjul for dei litt eldre og erfarne turnarane. Målet for turngruppa er å gje eit tilbod til flest moglege born og unge der dei skal føle både glede og meistring ved å vera i aktivitet.

Vel møtt til turntrening både gamle og nye turnarar!

Turn 2023


På grunn av renovering av Skjåkhallen vil ikkje turn starte opp att før etter haustferien. Meir info kjem nærmare.