Turn

Skjåk gym og turngruppe vart offisielt stifta i 1985, men Gunnar Nilsen hadde mange år før det dreve med turnaktivitetar for born i Skjåk. Turngruppa aktiviserar ca 130 born (frå 1. klasse) og unge til forskjellige turnaktivtetar ein gong i veka. I tillegg har vi trening ein gong i veka på gymnastikkhjul for dei litt eldre og erfarne turnarane. Målet for turngruppa er å gje eit tilbod til flest moglege born og unge der dei skal føle både glede og meistring ved å vera i aktivitet.

Vel møtt til turntrening både gamle og nye turnarar!