Kiosk

Skjåk idrettslag har nyleg sett opp ein ny kiosk ved Bismo Stadion.