Fjellgeita

Styret i fjellgeita

Leiar: Eli Skjåk Teigum

TLF 45 42 98 16 e-post: eli.s.teigum@gmail.com

Kasserar: Tom Daae

TLF 95 76 61 59 e-post: tom@daae.net

Sekretær: Marianne Dagsgard

TLF 90 65 69 08 e-post: mdagsgard@hotmail.com

Blogg: Ragnhild Hagen

TLF 97 68 56 37 e-post: rallargummin@hotmail.com

Blogg: Simen Toven

TLF 91 54 75 24 e-post: simen_toven@live.no

Fjellgeitturar 2021

Postane blir sette opp frå starten av mai og utover. Vi informerar her og på facebook når postane kjem opp.

  1. Benken ovanfor Berger
  2. Pollodden
  3. Gjelbrue
  4. Flåtåtjønn
  5. Kjerringtjønne
  6. Åndhytta
  7. Flækøyhøe
  8. Huguvarden
  9. Syrtbyttdalen
  10. Tverråhytta

Kva er Fjellgeita
Praktisk info
Foldar

Vi minnar om å fylgje FHI sine anbefalingar kring COVID-19, https://www.fhi.no

Nyheiter

Tidlegare program: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Du finn oss og på Facebook.

God tur!

Comments are closed.