Padling

Kontakt:

Stian Bøhle

stian.bohle@gmail.com/ mob 91381446

Ola Jon Staurust

ojchef@gmail.com/ mob 46929802

 

Facebook

Vinter 2019/ 2020

Rulletrening  (fra 8. klasse)

Tidspunkt: Onsdag 20:30 – 22:00

Skjåk er et eldorado for padling, både flatvann, elv og fosser. Bli med på bassengtrening om du vil bruke vinteren til å styrke dine padleferdigheiter. I symjebassenget er det gode forhold for rulletrening, men vi vil også ha andre grunnferdigheiter som tema.

Padleteknikk:
• fremdriftstak.
• sveipetak.
• padle bakover.
• lave støttetak.
• kante båten
Kunnskap om utstyret:
• kajakken. fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte.
• spruttrekket.
• åra.
• kasteline
Sikkerhet:
• utgang av kantret kajakk.
• kameratredning.
• Enkel bruk av kasteline.

Mikropadling 

Tidspunkt: Fredag 15:00 – 16:30

Padletrening for foreldre med små barn. Vi bytter på kven som trener og kven som passer barn.

 

Padlegruppa er organisert under svømmegruppa.

Koronaregler for padling oppdatert 20. september 2020:

 1. Maks 20 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder.
  • Det kan være mer enn 20 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 20 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).
  • For et idrettsarrangement er grensen satt opp til 200 personer
 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk
  • Følgebåt/sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.
 3. Minimumsavstand på 1m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte. 
  • Det åpnes nå for trening i lagbåt
  • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
  • Kravet til avstand kan avvikes for toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.
  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.
  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Fellesgarderober / fellesdusj og treningsrom kan nå benyttes under forutsetning at smitteverntiltak ihht. helsemyndighetenes føringer følges
 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

Comments are closed.