Styret i Fjellgeita

Leiar: Simen Toven
Tlf: 91 54 75 24
E-post: simen_toven@live.no

Kasserar: Tom Daae
Tlf: 95 76 61 59
E-post: tom@daae.net

Sekretær: Marianne Dagsgard
Tlf: 90 65 69 08
E-post: mdagsgard@hotmail.com

Blogg: Ragnhild Hagen
Tlf: 97 68 56 37
E-post: rallargummin@hotmail.com

Blogg: Ingrid Eide Lindsheim
Tlf: xx xx xx xx
E-post: Xx