Kampsport

Leiar: Stian Bøhle

Mob: 91381446
Epost: stian.bohle@gmail.com

Covid 19 regler gjeldande frå 12. oktober 2020

  • Unntak fra 1-metersregelen gjelder for alle under 26 år (men ikke i konkurranseaktivitet).
  • Personer med milde luftveissymptomer skal ikke møte til aktivitet.
  • Trenere har lov til å demonstrere teknikker i undervisningssammenheng, men skal ellers holde 1-meters avstand så mye som mulig.
  • Utøvere over 26 år har ikke unntak fra 1-metersregelen.
  • Størrelsen på grupper som trener sammen er maksimalt 20 personer. Trener(e) kommer i tillegg.
  • Utøvere mellom 20 og 26 år får ikke fritak fra 1-metersregelen i konkurranseaktivitet.
  • Alle utøvere og trenere mellom 20 og 26 år er pålagt å gjennomføre idrettens smittevernkurs.

Comments are closed.