Fotball

 

Styret i fotballgruppa:

Leiar: Ola Løkken
E-post: lokken.ola@gmail.com
Tlf.: 971 94015
Nestleiar og sportsleg leiar:
Robert Kvålshagen
Sekretær og kasserar:
Gudrun Teigen
Kioskansvarleg og materialforvaltar: 
Haldis Vange 
Styremedlem og dommarkontakt:
Nils Håvard Heggebotn
 

Fotballgruppa  2019/2020

Har du lyst til å spele fotball er du velkommen til fotballgruppa i Skjåk! 

Oss er ei lita gruppe som har lag frå G/J 7 – G/J 10, alle våre lag spelar i Ottadalsserien og har kampar i Lom, Vågå, Heidal og Skjåk. Kvart år arrangerer oss turnering i Skjåk og om hausten brukar oss væra med på Lomsturnering. For eldre spelare er det samarbeid med fotballgruppa i Lom IL. 

Ta kontakt med styret om du har spørsmål!

Håper oss ser deg på trening ⚽️⚽️⚽️

 
 

Sportslig plan 2020

Redigert sportslegplan frå Lom IL fotball .

Den generelle delen av planen som alle interesserte eller involverte i Lomsfotballen bør kjenne til:

For trenarar og spesielt interesserte. Denne delen inneheld fotballfagleg opplegg for ulike årsgrupper i barne- og ungdomsfotballen:

Comments are closed.