Lendbue

Tur med god stigning.

Utgangspunkt:
Parkeringsplassen
inst i Nørdre Dalain
(200 m ovanfor Yttre)

GPS
32V 463911,
UTM 6857769

3,2 km
1 time, 30 minutt

Adkomst:
Køyr Rv.15 mot aust frå Bismo og ta fylkesvegen mot Lundagrendi etter 3,5 km. Køyr fylkesvegen og ta av vegen til Dalom til venstre etter 1,2 km. Dette er 50 meter før brua over Skjøli.

Følg vegen til Dalom 1,2 km til ei grind og køyr vidare 0,4 km og parker.

Turbeskriving:
Gå opp ein skogsveg frå skogsvegen på austsida av Lundadalen. Skogsvegen følgjer du 4 svingar oppover. Like etter fjerde svingen, tek stigen av oppover lia mot aust. Stigen er tydeleg. Det er flott utsikt mot Bismo over tregrensa. Etter tregrensa går du forbi ei gamal steinbu og over ei vassveit. 200 meter lenger framme, vil du sjå Lendhytta.

Lendhytta ligg like utanfor nasjonalparkgrensa for Breheimen. Du har god utsikt innover fjellet mot Lomseggen.

Du kan gå vidare på stig innover Lendfjellet til Åndhytta og Sandåhytta. Her går det stigar ned til Åndstad og Tine Lom og Skjåk Ysteri ved Rv15.