Endring badminton

Nye tider for badmintontrening i Skjåkhallen:
Tysdag14.00 – 15.30
Laurdag 10.30 – 12.00
Ope for alle, velkommen!
Alle må væra medlem i Skjåk IL

badmintonracket og to baller