Oppstart turn våren 2023

1.parti Skjåk, 2.parti og 3.parti oppstart 16.januar.
1.parti Lom oppstart 23.januar.