Barneidretten – eit tilbod til dei aller yngste

Barneidretten er for born opp til 6 år i Skjåkhallen onsdagar frå kl. 17.00-17.50.

Barneidretten har leik og moro i fokus.
Det vil ikkje vera noko styrt opplegg. Vi set ut utstyr og legg opp til fri leik.

Alle som deltek må vera medlem i Skjåk idrettslag.