Staurustberget

Utgangspunkt: Staurust Kjør til Staurust og parker ved snuplassen. Fjellgeita oppmoder folk til å vise hensyn til gardbrukarane på Staurust og i Bergon: Parker på snuplassen der asfalten tek slutt og pass på at du let att grinda etter deg.Fylg fjellgeitskilt forbi tunet på Staurust og Bergon. Omtrent 100 m…

Les vidare

Kvålheimsnose

Utgangspunkt: Aura bru Gå vegen som går oppover på vestsida av Aura i omlag 200 m. Fylg skilting og dei blå merka vidare oppover, kryss over mellom to jorde og fylg vidare merking. Posten står ved ei furu like ved skoggrensa. Bratt tur og flott utsikt! Stigen vart før i…

Les vidare

Geitryggen i Lundadalen

Utgangspunkt: Dalom Kjør innover Dalom på venstre side av Skjøle til grind. Parker ca 0.4 km innanfor grinda. Fylg skogsbilvegen innover Lundadalen opp bakkane til Stoe. Ta deretter til høgre på sti innover skogen, over Geitryggen, til fjellgeitpost og vidare ned gjennom skogen til skogsbilvegen. Geitryggen er ei avsetjing frå…

Les vidare

Minnemerket etter Klara Heggerusten

Utgangspunkt: Illvegen i Tundradalen Kjør ca 6 km etter Tundradalsvegen (bomveg) til fjellgeitskilt. Det er ikkje noko markert råk etterkvart, så du må fylgja dei blå merkebanda som er satt opp på nordsida av Illvegsgrovi. Noko ulendt terreng, ca 1 km opp til posten like ovanfor skoggrensa. Posten er ved…

Les vidare

Raudberget

Utgangspunkt: Nysætre Fylg merka stig som går opp langs Vulu vest for Øybergsætra. Etter at ein har kome over skogen og terrenget flatar ut, møter ein stigen som kjem frå Flåtåsætra. Ta av stigen her og fortsett rett oppover lia mot Raudberget (bratt). Dersom ein ynskjer ei slakare rute kan…

Les vidare

Fjellgeitpostene for i år er klare

Geitryggen Det blir 10 nye turmål i Fjellgeita 2012. Postene er ikkje sett ut enno. Det vil skje etterkvart og postane vil publiserast her. I løpet av mai vil alle husstandar få programmet i postkassa. Her er postane: Raudberget på Nysetra (Veslefjell)minnesmerket etter Klara HeggerustenGeitryggen i LundadalenKvålheimsnoseStaurustbergetGrotlivassrundaPuttberget ved SotaSynstålkyrkjaSveinbuGjuvkampen.

Les vidare

INFO fra Oppland Idrettskrets: I samarbeid med studentene ved Høgskolen på Lillehammer vil Oppland Idrettskrets arrangere en stimuleringshelg for ungdom 12.-13. mai på Lillehammer. To forskjellige arrangement, henholdsvis Basic Action og Ung Trenersamling. Basic Action er for aktiv idrettsungdom fra hele Oppland på tvers av idretter, fra 8.-10. klasse. Det…

Les vidare

Møteplan 2012 for Skjåk Idrettslag. Styremøte avholdes kl. 18.00 på følgende dager: 18.04.2012 09.05.2012 06.06.2012 22.08.2012 10.10.2012 28.11.2012 16.01.2013 20.02.2013 Styremøte og årsmøte Saker til behandling må meldes inn min. 1 uke før møte.

Les vidare

Skjåk Skiløyper

Det er Skjåk Skiløyper som står for oppkøyring av skiløyper i Skjåk. Skjåk Skiløyper er ei nemnd med representantar frå idrettslaget, hytteforeiningane, reiselivet, grunneigar og kommunen. Desse køyrer løyper: Grotli/Nysetra       Skjåk HytteserviceSota/Mysubytta     Lidar HytteforeningBotn/Åsen rundt/Dønfoss                 Skjåk IL, Skigruppa…

Les vidare