Skjåk turløyper

Skjåk Turløyper SA er ansvarlege for turstigar, skiløyper og sykkelstigar i Skjåk. Skjåk Turløyper står for organisering og koordinering av all skiløpekøyring.

Informasjon om oppkøyrde løyper skal i utgangspunktet vera publisert innan kl. 11 i helgene. Det kan kome avvik frå dette, men vi gjer vårt beste for at informasjonen skal kome ut så fort som mogleg. 

Skiløper i konkurranse

Støtt Skjåk Turløyper

Du kan gje bidrag ved overføring på
kontonr.: 2085.26.57554 eller vippsnr.: 506023

Skjåk Turløyper er i stor grad er eit frivillig foretak som er avhengig av støtte.
Løypebidrag er dermed kjærkome. Med bidrag er du med og sikrar
gode løyper i tida framover.