Dugnad – Bambusa

I veke 21 med oppstart 21.mai skal håndball, fotball og turn gjennomføre ein dugnad der inntekta vil gå til å halde eigenandelane nede i forbindelse med reiser/cup/stemne. Sjå her for info