Påmeldinga til turntrening er klar

Her er linken til påmelding for sesongen 2023/2024.
1.parti: Frå kl 18 til kl 18:50 -1. til 3.klasse
2.parti: frå kl 19 til kl 19:50 – 4. til 7.klasse
3.parti: frå kl 20 til 21:15 – 8. klasse og oppover
Les alt som står i påmeldinga.

https://isonen.no/event/clnu2svnh01hobo01dj7i284g