Barneidretten startar opp att onsdag 25. oktober

Eit tilbod for dei aller yngste.

Barneidretten er for born i barnehagealder i Skjåkhallen onsdagar frå kl. 17.00-17.50.
Barneidretten har leik og moro i fokus.
Det vil ikkje vera noko styrt opplegg. Vi set ut utstyr og legg opp til fri leik.
Alle som deltek må vera medlem i Skjåk idrettslag.