Programmet for idrettsveka er klart

Takk til alle friviljuge foreldre og trenarar som vil bidra.

Spørsmål?
Ta kontakt med Tea på tlf. 901 16 575