PÅSKESPRINTEN 2023

GROTLI SKJÆRTORSDAG 6. APRIL – START KL. 13. 00
Utdeling av startnummer på Grotli Høyfjellshotell.

• Alle aldersgrupper
• Startkontigent:
Born 100,-
Vaksne 200,-
(Eingongslisens for deltakarar over 13 år kjem i tillegg)
Dei som er over 14 år (f.2009) ellerr yngre går fristil, og dei som er 15 år (f.2008) eller eldre går klassisk stil.
Påmeldingsfrist 5.4.

Elektronisk påmelding. Er det problem med påmelding kan dykk ringe Håvard på tlf. 909 24 246 onsdag 5. april mellom 13-21.