Crossfitinspirert trening for ungdom

Vi fortsett med same opplegget som i haust.
Oppstart blir onsdag 18. januar og vil vare i 8 veker (pause i vinterferien).

Trening onsdagar frå kl. 14.30 – 15.30 på Skjåk treningssenter.

Påmelding:
Send fullstendig navn til dl@skjakil.no.
Hugs at du må vera medlem i Skjåk IL for å delta.
Er du ikkje medlem frå før, kan du melde deg inn via minidrett.no