Crossfitinspirert trening for ungdom – Påmelding

Påmelding:
Send fullstendig navn til dl@skjakil.no.
Hugs at du må vera medlem i Skjåk IL.
Er du ikkje medlem frå før, kan du melde deg inn via minidrett.no


For 8.-10. klasse på treningssentret.
Tysdagar frå kl. 14.00-15.30.
Treningsopplegget varar i 5 veker.