OPPSTART AV KARATE

Etter haustferien startar kampsportgruppa opp med karatetrening.
Fyrstetrening blir 20.10.22 frå kl. 14.10-15.15.
Påmelding innan 14.10.

Tilbud til dei som går frå 3. til 7. klasse

Etter haustferien starter vi opp med karate i Skjåk.
Treningene blir i Skjåkhallen på torsdager kl 1410-1515.

Karate er ein allsidig sport som passer for både guter og jenter.

Det vil bli levert ut eit skriv med regler for korleis vi skal ha det under, og utanfor trening. Vi held dialog med skulen og kjem til å ha null toleranse for utøving av karate utanfor trening.

Treningen kjem til å fylgje skuleruta i stor grad, med avslutning og gradering før sumarferien.

Vi hadde eit testår i fjor med to deltakere som blir med vidare som støtte under trening. Dette blir fyrste året med ordinære treninger så det er begrenset antal plasser på grunn av trenerkapasitet.

Ta forbehold om at treninger kan bli avlyst på kort varsel (helst dagen før) i og med at trenerne har variable arbeidstidspunkt. Vi prøver i så stor grad som mogleg å møte minst ein trener med opplegg kvar torsdag.

Fyrste trening 20.10.22 kl 1410-1515

Trenere:
Edvard Kielland Mølmen
Stian Bøhle

Påmelding til Edvardmoelmen@gmail.com
Skriv namn, klasse og e-post til foreldre.
Påmeldingsfrist: 14.10.22
Kontigent kjem på kroner 400,-