Hei Fjellgeiter!

Posten på Rognebekktjønnin er teke ned. Om du har planar om å gå turen, ta eit bilete å send det inn til oss.
Det blir Fjellgeitkveld på Skjåk Turistheim onsdag den 23. november kl 18.00. Frist for innsending av utfylt folder er 16.oktober.
Hugs å send inn bilete til simen_toven@live.no