Fyrste turnkveld hausten 2022

Turn er enderleg i gang att!

132 ungar sto klare for sesongens fyrste turnkveld. I år er det begrensningar med 50 plassar på kvar gruppe. Det er fortsatt nokre ledige plassar att.

Treningstider:
1. – 3. klasse Skjåk (oddetalsveker): 18.00 – 18.50
1. – 3. klasse Lom (parttallsveker): 18.00 – 18.50
4. -7. klasse: 19.00 – 19.50
8. klasse og oppover: 20.00 – 21.15.

Det er 50 plassar på kvart parti. Dersom du ikkje får plass send mail til turngruppa, så set vi deg på venteliste.

Praktisk informasjon:

Treningskontigent:

1. –  3. klasse: 350,-
4. klasse og oppover: 450,-

(Pluss påmeldingsavgift)

Alle som deltek på turn må vera medlem av Skjåk idrettslag. Dersom du er medlem i Lom betaler du halv pris i Skjåk IL.

Turnarane treng klede som er behagelege å bevege seg i. På beina må dei ha sklisikre sokkar, turnsko eller vera barbeint. Alle med langt hår skal sette opp håret.

På grunn av sikkerheit må turnarane ta av klokker, smykker, armband og stor øyrepynt. Dei kan heller ikkje ha på seg hettegenser. Vi ber dykk foreldre om å hjelpe dei med å ta av dette før dei kjem på trening slik at vi ikkje treng å bruke tid på det. Vi har heller ikkje ansvar for om det evt. blir borte på trening.

Vi ynskjer også i år at foreldra venter utanfor hallen medan turnaren har trening. Nytt gjerne tida til å gå ein tur eller slå av ein prat med andre foreldre ute i vestibyla. Dersom det av nokon spesiell grunn trengs å vera med ein vaksen til din turnar så ta kontakt så ordnar vi det.

Vi planlegg juleavslutning den 5. desember. Sett av datoen.