Dametrimmen startar att

Dametrimmen driv med styrke og basistrening i 2. etg. på hallen mandagar og torsdagar.

Mandagar frå 19.30-20.30 (For den som vil er det spinning frå 18.30-19.30 med i same lokal før dametrimmen)

Torsdagar frå 19.30-21.00