Svarthammaren

Enkel tur, for alle aldre.

Utgangspunkt:
Ved sandtaket ved
Dalom

GPS
32V 464952
UTM
6859292

Fylg raudmerka stig til posten på Svarthammaren, her er og ei skrytebok. Stigen går gjennom
mosegrodd furuskog med mange prestar, som er ei type furu som knapt finst andre stader enn
i Skjåk.