Søverdalen

Bratt tur til ei ukjend perle i Skjåk.

Utgangspunkt:
Liavassosen
NB! Bomveg

GPS:
32V 431469
UTM
6859340

Kryss brua over Liavassosen. Deretter går du på nordsida av Søvre til du kjem opp på fjellet.
Da slepp du å krysse elva. Det vil bli satt opp nokre få skilt oppover lia. Posten vil bli plassert i
nærleiken av utløpet av Nedre Søvertjønne.