Krossen

Familietur med god stigning.

Utgangspunkt:
Skrindvegen eller
Øygard skule

GPS
32V 473317
UTM
6861776

Køyr litt forbi fyrste Skrindegarden. Her tek det av ein skogsbilveg opp til venstre. Fylg denne
vegen oppover. Merka stig frå skogsbilvegen øvst i skogen. Posten og Krossen ligg rett over
tregrensa der stigen går austover. Går du frå Øygard skule, kjem du inn på skogsbilvegen
lenger oppe