Medlemskontingent

Medlemskontingenter 2020

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

For mer informasjon om medlemskontingenter til idrettslag i Norges Idrettsforbund, se her og her.

Enkeltmedlem:
Barn          kr. 200,00
Vaksen      kr. 300,00
Familiemedlemskap:
Familie     kr. 500,00

Innmelding til Skjåk IL skjer via Min Idrett, du finner denne siden på https://minidrett.nif.no/

Vi setter stor pris på om alle kan sjekke at de til enhver tid har riktig e-postadresse liggende inne i systemet.

  • Brukerstøtte og hjelp Min Idrett: 21029090

Er du medlem i et av idrettslagene i Lom så får du 50% rabatt på medlemskapet i Skjåk IL.

Ved spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt på dl@lom-idrett.no.

Comments are closed.