Medlemskontingent

Medlemskontingenter 2021

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

For mer informasjon om medlemskontingenter til idrettslag i Norges Idrettsforbund, se her og her.

Enkeltmedlem:
Barn          kr. 200,00
Vaksen      kr. 300,00
Familiemedlemskap:
Familie     kr. 500,00
NB: Nytt av året 2021 er en regelendring knyttet til vår nye lov (Lov for Skjåk IL) som er basert på idrettsforbundets lovnorm. Det står her at man må ha minimum kr. 50 per pers i et familiemedlemskap. Vi ønsker fortsatt å beholde familiemedlemskap på kr. 500,- Men for å få dette riktig i Klubb Admin som er basen det faktureres ut fra, så vil totalsummen deles på antall familiemedlemmer. Det vil si at familier med ulike antall medlemmer vil på ulike sum i medlemskap per person. Men for alle familier er sluttsummen lik; kr. 500.  Ta kontakt med daglig leder ved spørsmål.
Innmelding til Skjåk IL skjer via Min Idrett, du finner denne siden på https://minidrett.nif.no/

Vi setter stor pris på om alle kan sjekke at de til enhver tid har riktig e-postadresse liggende inne i systemet.

  • Brukerstøtte og hjelp Min Idrett: 21029090

Er du medlem i et av idrettslagene i Lom så får du 50% rabatt på medlemskapet i Skjåk IL.

Ved spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt på dl@lom-idrett.no.

Comments are closed.