Klubbhåndbok for Skjåk idrettslag

 

Klubbhåndboka er under stadig oppdatering. Ser du informasjon som burde vært med eller endret, så ta kontakt med Tanja Gjeilo, tgjeilo@online.no.

 

Ei klubbhandbok er ei rutinehåndbok. Denne skal svare på de viktigeste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut kva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som blir bestemt og gjort. Klubbhandboka er laga etter mal av NIF, og innholdet blir vedtatt av styret. Styret har mandat til løpende revidering av innholdet.

Handboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, tillitsvalgte i styrer, komiteer, og utvalg, ansatte, trenere og dommere i Skjåk Idrettslag. Nye styremedlemmer, tillitsvalgte og gruppeledere bør sette seg inn i klubbhandboka.

Handboka skal brukes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vårt idrettslag, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. Gruppene kan bruke utdrag av klubbhandboka for skriv til foreldre, utøvere o.l. Dei fleste søker kun den informasjonen som de har behov for.  Bruk innholdslisten for å finne det du er ute etter.

Framsida viser dato for siste oppdatering.

 

Comments are closed.