Medlemskontingenter 2019

Medlemskontingenter 2019   Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)…

Les vidare

LIVREDNINGSPRØVE SKJÅKHALLEN

LIVREDNINGSPRØVE SKJÅKHALLEN Det blir livredningsprøve for lærarar/ instruktørar /ansvarlege i svømmehallen    Uke 49.   Onsdag  5. desember  2018     kl. 17:00 Kursleder Kai Rune Kveen                                       Tema: *Brann / evakuering i svømmehallen v/ Morten Hagen *Livredning i basseng *Hjerte / lungeredning -Det blir utlevert kompetansebevis etter godkjent prøve. *Ta med badeklær. OBS..…

Les vidare

Klubbhandbok SIL

Det er utarbeidd klubbhandbok for Skjåk IL, denne ligg no ute på heimesida vår under fana Skjåk IL–> Klubbandbok SIL. Klubbhandboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i…

Les vidare

Årsmøte Skjåk IL

Årsmøtet i Skjåk IL blir avhalde onsdag 14. mars kl 1800 på Signegarden. Saker som medlemmar ynskjer behandla på årsmøtet må vere innsendt til styret seinast to veker før årsmøte. Send saka og eventuelle forslag på vedtak til dagleg leiar Hallgeir Garmo, dl@lom-idrett.no, eller styreleiar Helge de Presno, he-presn@online.no. Det…

Les vidare