Post 9 Stamåtjønnin

Utgangspunkt: Stamsetervegen Litt om turen: Køyr opp til parkeringsplassen like nedanfor Stamsetra eller parker nede ved riksvegen. Fylg vegen oppover til setrene og ta til høgre ved eit fjellgeitskilt. Her kjem du innpå eit råk som du fylgjer innover mot fjellet. Etter at råket tek slutt, gå opp og vestover…

Les vidare

Post 8 Glittervatnet

Utgangspunkt: Botnsætri Litt om turen: Ein kan anten fylgje den raudmerka ruta i turbeskrivinga frå folderen eller alternativ rute etter stigen rett på vestsida av Glitra oppover frå setrene. På sistnemnde tek ein oppover til venstre rett etter å ha kryssa fyrste brua på seterkvea. Ein har da Glitra på venstre…

Les vidare

Post 5 Jøingsdalen

Utgangspunkt: Parkeringsplass 100 meter aust for Dønfoss Camping. Litt om turen: Fylg fylkesvegen 100 meter austover til skilt mot Jøingsdalen. Til å byrje med er den raudmerkte stigen ein dels attgrodd skogsbilveg oppover mot kraftlinja. Så går ein eit stykke austover før ein tek bratt av oppover langs Gjøinge. Pass…

Les vidare