Handball

Husk å betale Skjåk il sin medlemskontingent. Faktura blir utsendt via Min idrett i januar. Oppdater profilen på deg og familemedlemmane med e-postadresse i www.minidrett.no. Meir informasjon om dette her

Barn t.o.m.12 år er forsikra hvis ulykka skulle være ute når medlemskontingenten er betalt. For dei over 12 år er det viktig å ha betalt Skjåk il sin medlemskontingent for at handballisensen skal være gyldig og forsikringa i orden.

Treningsavgifta skal dekkje handballspesifikke utgifter til blant anna halleige, transport, lagslisensar, drakter/utstyr og dommarhonorar. Denne blir utsendt via Min idrett i oktober.

 

Styret i Handballgruppa   2018/2019

Leder: Marit Sletten, marit-sletten@hotmail.com

Kasserer/lisensansvarlig: Arild de Presno, adep@fjellnett.no

Sekretær/vaktlister: Ruth Aurmo, ruthaurmo@yahoo.com

Kalender/dommeransvarlig: Ove Teigen, ove.teigen@sken.no

Materialforvalter: Sigrid Byre, sigrid.byre@hotmail.no

Kioskansvarlig: Grete Aune Ulen, greteaun@bbnett.no

 

 

Comments are closed.