Hugs medlemskontingent 2017

Hugs å betal medlemskontingent på utsendt faktura. Om du ikkje har fått tilsendt faktura, har problem med betaling eller treng hjelp med innlogging/registering i Min idrett, ver venleg å ta kontakt med Hallgeir Garmo på dl@lom-idrett.no eller tlf 909 85 821. Etter krav frå idrettsforbundet, har vi i år gått…

Les vidare

Fyrstehjelpskurs i Skjåkhallen

Måndag 9.oktober kl 18 blir det kurs i bruk av hjertestartar og generell fyrstehjelp i Skjåkhallen. Produsenten av hjertestartaren i Skjåkhallen, Blostrupmoen Medical Equipment, held kurset. Alle lag og treningsgrupper i idrettslaget bør vere representert på dette kurset. Påmelding til Hallgeir Garmo på dl@lom-idrett.no.  

Les vidare

Klubbkveld måndag 24. april

Det går mot ny fotballsesong og mange har behov for nytt fotballutstyr. Fotballgruppa arrangerer derfor klubbkveld i Skjåkhallen måndag 24. april kl 17-19. Her vil Umbro og MX Sport stille med rabbaterte prisar på klubbkolleksjonen til Skjåk idrettslag. Det vil og bli kaffeservering. Sjå klubbkolleksjon med prisar her

Les vidare

Friidrettsgruppa manglar fortsatt folk

Det lukkast oss ikkje å finne ny leiar og sekretær til friidrettsgruppa til årsmøtet i idrettslaget. For at vi skal kunne vidareføre eit friidrettstilbod i kommuna, er vi avhengige av at folk vil vere med å organisere aktiviteten. Med ny løpebane og eit elles flott friidrettsanlegg i Bismo, vil det…

Les vidare

Ta av deg skoene!

Reinhaldaren i Skjåkhallen har bedd brukarar av Skjåkhallen om å bli flinkare til å setje av sko i yttergangen. Grunna byggjearbeid ved nyskulen blir jord og leire drege med inn i hallen og skapar mykje ekstraarbeid for reinhaldaren. Det er derfor lagt ut tepper ved inngangspartiet der folk kan setje…

Les vidare