Klubbhandbok SIL

Det er utarbeidd klubbhandbok for Skjåk IL, denne ligg no ute på heimesida vår under fana Skjåk IL–> Klubbandbok SIL. Klubbhandboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i…

Les vidare

Årsmøte Skjåk IL

Årsmøtet i Skjåk IL blir avhalde onsdag 14. mars kl 1800 på Signegarden. Saker som medlemmar ynskjer behandla på årsmøtet må vere innsendt til styret seinast to veker før årsmøte. Send saka og eventuelle forslag på vedtak til dagleg leiar Hallgeir Garmo, dl@lom-idrett.no, eller styreleiar Helge de Presno, he-presn@online.no. Det…

Les vidare

Byttehelga 2017

Skigruppa i Skjåk IL inviterer folk frå Lom og Skjåk til «Byttehelga» 2017.  Dette er eit nasjonalt konspet som Skiforbundet og Sparebank 1 står bak. Hensikta med arrangementet er å vise folk at det er lurt å kjøpe brukt sportsutstyr. Høge krav til utstyr gjer at mange ikkje har moglegheit…

Les vidare

Brannøvingar i Skjåkhallen

Det blir brannøvingar måndag 23. oktober kl 14.30 og onsdag 25. oktober kl 16.00. Alle lag og treningsgrupper som har aktivitet i idrettshallen må vere representert med minimum ein person. Brannøvingskurset er gjeldande for berre eitt år om gongen. Lag som ikkje er representert kan risikere å bli utestengd frå…

Les vidare

# sjuktperfekt

Måndag 30.oktober kl 19.00 inviterer Lom vgs. til ope møte i Utgard. Bo Lindblad som er prosjektmedarbeidar for folkehelse og førebygging i Oppland og Hedmark skal halde føredrag om følgjande tema: Innføring i doping som samfunnsproblem Ungdom og sosiale media Kropp og haldning til kosttilskot og doping Frå Lom kommune…

Les vidare