Post 1: Pøyllstrondvegen

Utgangspunkt: Oppkøyring til Pøyllstrondvegen om lag 600 m aust for Pollfoss Litt om turen: Fylg Pøyllstrondvegen oppover frå riksvegen og austover på oversida av Pollvatnet. Turen er om lag 1.2 km ein veg og kan også vere fin å sykle. Ein kan og gå turen frå den austre oppkøyringa til…

Les vidare

Post 7: Rundhaugen mot Dyringshøi

Utgangspunkt: Bråtååsen Litt om turen: Parker i vegkrysset på Bråtååsen. Fylg raudmerkinga til Rundhaugen, for det meste etter fin stig. Turen går forbi den gamle Reinsgarden. Fin utsikt mot Raudalen og Liavatnet. Turen er ca 4 km ein veg. Status per 19. mai: Stort sett turt og fint å gå,…

Les vidare

Post 6: Bispberget

Utgangspunkt: Byggefeltet ovanfor Gamleheimstrædet Litt om turen: Gå nederste veg i byggefelt til Fjellgeitskilt. Fylg skilting mot Bispberget. Litt bratt enkelte plassar. Fin trollskog i Skeidsholet. Hald fram vidare opp mot Bispberget. Posten står på høgaste Bispberget, 1086 moh. Turen er ca 4 km ein veg. Her er det flott…

Les vidare

Post 5: Øybergsura

Utgangspunkt: Nedsida av riksvegen ved nordenden av Øybergsura. Litt om turen: Gå nedover riksvegen om lag 100 meter (Fjellgeitskilt). Fylg raud/gul merking oppover i ura. Posten står attmed postkassa om lag 70 høgdemeter opp i ura. Total lengde på turen er under ein kilometer. Dette er ein tur i til…

Les vidare

Post 2: Storlirunda

Utgangspunkt: Furuly Camping eller Circle K i Nordberg Litt om turen: Gå gjennom campingplassen. Stigen startar øvst og lengst vest på campingsplassen. Fylg raudmerka stig og fjellgeitskilt. Turen går både etter skogsbilveg og stig. Runda er ca 5 km. Posten står på toppen av runda, ca halvvegs, i enden av…

Les vidare

Post 4: Stoe på Dalom

Utgangspunkt: Dalom Litt om turen: Køyr innover Nørdre Dalain på venstre side av Skjøle til parkeringsplass/vegkryss. Fylg skogsbilvegen innover Lundadalen opp bakkane og vidare innover til bålplass og Fjellgeitpost. Her er det også ei lita hinderløype i skogen. Stutt tur. Hit arrangerer vi fellestur 17. juni, med bål og tursti.…

Les vidare

Årsmøte for Fjellgeita

Fjellgeita held årsmøte mandag 12. frå klokka 18, på Skjåk Turistheim. Sakar: Godkjenning av innkalling. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og handlingsplan Gjennomgang av rekneskap og budsjett Val, konstituering av nytt styre. Eventuelt. Det blir servering. Alle deltakarar er hjarteleg velkomne.

Les vidare

Fjellgeitkvelden 2017

Torsdag 23.november kl. 18:00 er det klart for Fjellgeitkvelden 2017 på Skjåk Turistheim. Årets program er som vanleg: ljosbileteshow med framsyning av bilete frå årets turar utdeling av t-skjorter til alle ungar som har gått nok turar fotosession der alle får synt fram dei nye, fine t-skjortene sine trekking av…

Les vidare