Klubbkveld måndag 24. april

Det går mot ny fotballsesong og mange har behov for nytt fotballutstyr. Fotballgruppa arrangerer derfor klubbkveld i Skjåkhallen måndag 24. april kl 17-19. Her vil Umbro og MX Sport stille med rabbaterte prisar på klubbkolleksjonen til Skjåk idrettslag. Det vil og bli kaffeservering. Sjå klubbkolleksjon med prisar her

Les vidare

Friidrettsgruppa manglar fortsatt folk

Det lukkast oss ikkje å finne ny leiar og sekretær til friidrettsgruppa til årsmøtet i idrettslaget. For at vi skal kunne vidareføre eit friidrettstilbod i kommuna, er vi avhengige av at folk vil vere med å organisere aktiviteten. Med ny løpebane og eit elles flott friidrettsanlegg i Bismo, vil det…

Les vidare

Ta av deg skoene!

Reinhaldaren i Skjåkhallen har bedd brukarar av Skjåkhallen om å bli flinkare til å setje av sko i yttergangen. Grunna byggjearbeid ved nyskulen blir jord og leire drege med inn i hallen og skapar mykje ekstraarbeid for reinhaldaren. Det er derfor lagt ut tepper ved inngangspartiet der folk kan setje…

Les vidare

Årsmøte 2016

Årsmøte Skjåk Idrettslag Sakliste og saksdokument Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.2.17. Årsmøtet blir avhalde den 15.mars 2017 kl.19.00 på Signegarden. Saklista for årsmøtet er som følgjer. Sakliste: 1. Godkjenning av dei som har stemmerett.no2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Val av møteleiar (dirigent), referent (sekretær)…

Les vidare

Temamøte på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Otta ; «Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett?»

Dato: Mandag 27. mars 2017 kl. 1800-2100 Sted: Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Otta I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer opprettet Sykehuset Innlandet Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Lillehammer og Oppland Idrettskrets et samarbeid omkring et idrettsmedisinsk prosjekt. «Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett» er et delprosjekt i…

Les vidare