Årsmøte 24. mars 2020

Velkommen til årsmøte i Skjåk IL 24. mars kl. 19.00 på Signegarden i Bismo, Skjåk. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt til hovedstyret innen 10. mars. Sakene sendes til daglig leder Jarleif Kjørren på epost: dl@lom-idrett.no Sakliste med saksdokument blir publisert her og på facebook senest en…

Les vidare

Klubbkveld måndag 24. april

Det går mot ny fotballsesong og mange har behov for nytt fotballutstyr. Fotballgruppa arrangerer derfor klubbkveld i Skjåkhallen måndag 24. april kl 17-19. Her vil Umbro og MX Sport stille med rabbaterte prisar på klubbkolleksjonen til Skjåk idrettslag. Det vil og bli kaffeservering. Sjå klubbkolleksjon med prisar her

Les vidare

Friidrettsgruppa manglar fortsatt folk

Det lukkast oss ikkje å finne ny leiar og sekretær til friidrettsgruppa til årsmøtet i idrettslaget. For at vi skal kunne vidareføre eit friidrettstilbod i kommuna, er vi avhengige av at folk vil vere med å organisere aktiviteten. Med ny løpebane og eit elles flott friidrettsanlegg i Bismo, vil det…

Les vidare