Klubbkveld måndag 24. april

Det går mot ny fotballsesong og mange har behov for nytt fotballutstyr. Fotballgruppa arrangerer derfor klubbkveld i Skjåkhallen måndag 24. april kl 17-19. Her vil Umbro og MX Sport stille med rabbaterte prisar på klubbkolleksjonen til Skjåk idrettslag. Det vil og bli kaffeservering. Sjå klubbkolleksjon med prisar her

Les vidare

Friidrettsgruppa manglar fortsatt folk

Det lukkast oss ikkje å finne ny leiar og sekretær til friidrettsgruppa til årsmøtet i idrettslaget. For at vi skal kunne vidareføre eit friidrettstilbod i kommuna, er vi avhengige av at folk vil vere med å organisere aktiviteten. Med ny løpebane og eit elles flott friidrettsanlegg i Bismo, vil det…

Les vidare

Ta av deg skoene!

Reinhaldaren i Skjåkhallen har bedd brukarar av Skjåkhallen om å bli flinkare til å setje av sko i yttergangen. Grunna byggjearbeid ved nyskulen blir jord og leire drege med inn i hallen og skapar mykje ekstraarbeid for reinhaldaren. Det er derfor lagt ut tepper ved inngangspartiet der folk kan setje…

Les vidare